April

Vi är redan inne i april. På jobbet har det varit uppsägningsvecka denna vecka, vilket varit tungt också för oss som inte drabbades. Nu kommer tiden, då omorganisering ska ske. Få se hur länge vi får arbetsro, innan det är dags igen.

För min del, kan jag inte låta bli att kommentera ett lagförslag som är ute på remissrunda. Tanken är att högskolorna och universiteten inte ska vara tvungna att själva ordna den obligatoriska språkundervisning som ingår i högskoleexamen. De kan göra avtal med en annan högskola som ordnar kurserna. OK. Låter väl bra. Sparar pengar. Problemet är, att alla språkcenter utarbetat språkkurser som är skräddarsydda för de utbildningar som finns just i det universitetet. Det heter i lagar och paragrafer att språkundervisningen ska vara ämnesinriktad. Nu, i dessa spartider ser man förstås framför sig, att man kan sparka en del språklärare. De som är kvar håller undervisning i stora grupper, helst via nätet och VIPS har man en snabb genomströmning, sparar pengar och studerande kan använda sin tid till att studera annat än språk. Missförstå mig rätt. Samarbete med andra högskolor kan ge ett bredare utbud, om man får ha kvar resurserna. Digitalisering och nätkurser kan vara ett alternativ - men jag anser att en nätkurs i språk aldrig kan ge det som kontaktundervisningen kan ge. Digitaliseringen ska ge ett pedagogiskt mervärde när den används. Nätkurser kan finnas som ett komplement - men det kräver då att de studerande faktiskt engagerar sig och sitter och pratar med läraren och medstuderande via Skype eller något liknande. Framför allt kräver det att de studerande är motiverade och autonoma. Själv har jag gått nätkurser. Inte språk, men kurser i nätpedagogik, universitetspedagogik  och flerformsundervisning. Det jag såg mest fram emot var närstudierna. Kommunikation via inlärningsplattformer och mejl känns så tråkigt. Att kommunicera via Skype är OK, men i en undervisningssituation krävs det att tekniken ska fungera. Och det gör den inte alltid. Och då går en massa dyrbar tid åt till att sköta tekniken, i stället för att använda språket...

Men, jag är gammalmodig. Jag har ca 10 år till pensionen. Ändå vill jag se framåt och utvecklas. Därför ska jag stiga upp i morgon (lördag) kl. 4.30 för att åka med tåg till Tammerfors och vara med på de svenskspråkiga lärarföreningarnas gemensamma fortbildningsdag som handlar om digitalisering och formativ bedömning samt multilitteracitet. Jag åker mot bättre vetande. Här finns att göra, och jag har lektioner att förbereda. Men det ska gå.


Kommentarer

Populära inlägg