Andra stadiets utbildning

Det blir ännu ett inlägg denna söndag. Jag brukar som sagt undvika att skriva om politik, men jag är ytterst oroad när det gäller inbesparingarna på andra stadiet.

Vår utbildningsminister säger att staten inte drar in gymnasier och andra utbildningar på andra stadiet, utan det är kommunerna som får ta besluten. Jag har förståelse för att vi måste spara. Det jag inte har förståelse för är, att de styrande bara meddelar att det ska sparas - men de vågar sedan inte säga hur det ska göras. Ett sådant sätt att styra vårt land, leder i värsta fall till ännu större klyftor mellan glesbygd och tätort. Vårt lands ledning borde ju ta ansvar för att alla har jämlik möjlighet till utbildning på andra stadiet på rimligt avstånd från hemmet.

I vår region har vi gymnasier och andra stadiets utbildningar  i Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Karleby. Dessutom i Evijärvi på finska sidan. Vad händer om Jakobstad och Karleby blir värdkommuner för andra stadiet? Jag är illa rädd att utbildningarna på sikt försvinner från Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Evijärvi, hur vackert man än pratar om att det är på administrationen vi ska spara. Det blir en oerhörd ojämlikhet. De som bor t.ex. i Överpurmo och vill gå i gymnasiet får en lång skolväg - på en ort där ingen lokaltrafik existerar i praktiken. Och Evijärvis ungdomar får säkert börja åka till Jakobstad, Kauhava eller Seinäjoki. Skolskjutsstödet ska dras in. Hur ska då ungdomar på landsbygden kunna gå i skola på andra stadiet när de får ännu längre till sina skolor?  Det kan ju faktiskt hända att det finns familjer som inte har råd att betala skolskjutsar när eleverna ska åka långt. Jag befarar att vi går mot ett nytt klassamhälle. Det är bara de som bor i tätorterna och de bättre bemedlade som har råd att låta sina barn gå i skola på andra stadiet i framtiden.

I mina ögon är  det i de stora tätorterna man borde dra in skolor på andra stadiet i högre grad än i glesbygden. I tätorterna finns lokaltrafik som fungerar, vilket gör att studerande där har bättre möjligheter att åka till en skola som ligger längre bort. Jag är medveten om att man inom storstadsregionen kan få sitta i tåg och bussar kanske en timme för att ta sig in till centrum av Helsingfors. MEN då finns det flera tåg och bussar om du t.ex. slutar tidigare en dag. I glesbygden får ungdomarna snällt vänta på skolbussen ett par timmar efter att lektionerna tagit slut. Och de som har längst har då kanske ytterligare en timmes bussresa framför sig. Och i framtiden blir den säkert närmare två timmar.

Men, kanske det är en dold agenda i dag. Folk ska flytta bort från glesbygden, eftersom det är så dyrt att hålla igång infrastrukturen här utanför Ring 3. Det kan sägas att jag tyvärr inte har några sparidéer, men för våra ungdomars skull hoppas jag att landsortsgymnasierna och yrkesutbildningarna får finnas kvar på vettigt avstånd från hemmet.
Kommentarer

Populära inlägg