Analys av vikariat

Jaa. Så vikarierade jag igen då i samma nia. Jag hade satt relativt mycket arbete på att sammanställa material. Jag försökte ta dem till Paris och utgick från vilka som varit där, vad de tyckte om när de var där osv.  Många av dem har ett beundransvärt uttal och vissa av grupperna fungerade väldigt bra när de skulle diskutera. Så här i efterhand borde jag ha satt dem så att de inte skulle ha varit 4-5 per grupp, utan 3-4. När de är 4-5 blir det lätt att någon inte säger något.

Personkemin fungerar inte med alla, men alla försöker och det tycker jag är trevligt, med tanke på att jag var vikarie. Det märktes en skillnad till förra gången, när vi hade lektion på eftermiddagen.
I dag har jag övningslektion på eftermiddagen och min handledare kommer att vara tillbaka från Paris. Det kan leda till allmän yrsel. Om de blir alltför nyfikna på vad hon gjort, tänker jag involvera hennes erfarenheter i lektionen så, att de får ställa en fråga var. Då får vi upp frågekonstruktionerna, som de vill ha mera av. I övrigt har jag tänkt låta dem fortsätta prata själva i dag. Så få se nu, om de är med på noterna.

Att vara vikarie eller lärarstuderande är aldrig tacksamt. På måndag ska jag börja min sekvens, och jag har inte förberett något som helst material ännu. Jag undrar vad det ska bli. Jag vet vad jag vill göra, jag vet vad jag ska göra. Frågan är bara hur jag ska hinna med alla delar utan att något blir slarvigt.

Kommentarer

Populära inlägg