Vikarie

Modul 2 har alltså hittills varit lugnare än modul 1. Därmed inte sagt att jag skulle lata mig. I morgon har jag ingen lektion och inget jag måste vara på, så jag kommer att studera hemifrån. Jag måste göra min sekvensplan och hänvisa till läroplanen och så måste jag fundera på hur jag ska göra min aktionsforskning och hur jag ska dokumentera den. Aktionsforskningen jag ska göra inom min sekvens är ett mera dialogiskt angreppssätt och jag borde läsa in mig litet mera på det. Jag har försökt litet smått nu, men jag vet inte om jag lyckats.

I dag var jag vikarie. I och för sig samma sak som att ha en övningslektion, men jag slapp göra lektionsplaneringen lika detaljerat som inför en övningslektion. Men, tro det eller inte. Jag satt och ritade en egen lektionsplan i alla fall.  Målsättningen i dag var att de skulle kunna bestämma en träff en viss veckodag och en viss tid på dagen och de verkade fixa det när de jobbade i grupper. Dessutom var målet att de skulle bekanta sig med klockslagen, vilket de också hann göra.

Så ja, jag uppfyllde målen - kontrollen var att jag gick runt och lyssnade. MEN det var några som inte ville prata när jag var i närheten och det var samma tendens senast jag hade övningslektion i gruppen. Det tyder på att det är något i personkemin som inte fungerar, för min medstuderande lyckades få väldigt bra kontakt också med dem, när hon hade övningslektion.

Eftersom jag inte fick någon handledning i dag, ska jag handleda mig själv här. Vad är jag nöjd med? Som vanligt. Inte mycket. Jag kom igenom det jag skulle.  Jag presenterade kontexten, vart vi är på väg. 29 april ska de spela upp ett litet drama där de kommer överens om tid, plats, något att göra.
Hälften av gruppen svarade aktivt. Andra hälften fick jag inte kontakt med. Och så missade jag en som satt längst bak.  Pinsamt.

Övergångarna mellan olika delar kunde ha varit smidigare. Dessutom kunde jag ha fört mera dialog med dem om vad de kunde tänkas vilja gå på för ställen och vad de kunde tänkas vilja göra på kvällen eller morgonen.  Och så måste jag fundera på gruppindelningen när de gör övningar i smågrupper.

Slutligen måste jag nog också konstatera att jag kunde ha betonat kontexten ännu mera än jag gjorde. Och att jag kunde ha låtit dem som var snabbast färdiga spela upp en av sina variationer för de andra.


Nästa vecka har vi lektion på förmiddagen. Jag måste fundera ut hur jag skulle få alla med och vilka olika nivåer övningarna har.

Kommentarer

Populära inlägg