Meningsfullt lärande

Det var temat för dagens föreläsning. Vi inledde med att fundera på vad som är meningsfullt lärande och vad som är en meningsfull skola. Förslagen var ganska samstämmiga. Lära för livet, anknytning till verkligheten.. Man borde kunna motivera varför man ska lära sig en viss sak. Och det holistiska perspektivet.. Att undervisningen skulle bli en helhet. Som ämneslärare ställer det stora krav på kollegiet. Alla borde ha samma vision. Det hjälper inte om jag vill involvera läraren i metallslöjd i finskundervisningen om denna lärare tycker jag ska hålla mig inom mitt område. Bara som exempel. Många relevanta frågor och så mycket litteratur man borde läsa.

Kommentarer

Populära inlägg